Sales and Service

Utvikling

Høyne nivået med fleksibel utviklingskapasitet for Microsoft Dynamics 365 Sales and Service-løsninger.

Evnen til å utvikle og tilpasse Dynamics 365 Salgs- og Serviceløsninger på en enkel og effektiv måte, er en av grunnene til at dine kunder vil velge  Dynamics fremfor andre løsninger på markedet. Når du trenger å gå utover det grunnleggende, kan våre kvalifiserte ressurser gjøre deg i stand til å levere løsninger av høy kvalitet i tide og til avtalt pris.

La os diskutere behovene dine. Ta kontakt med oss for en gratis samtale om behov.

Vår Dynamics 365 salgs- og serviceutviklingstjeneste er der for å dekke behovene dine.

Low Code / No Code


Vår Low Code/No Code-tjeneste er utviklet for å hjelpe partnere med å lage Dynamics 365 Salgs- and service-løsninger. Vårt kvalifiserte team kan tilby skalerbar kapasitet der ressurser ikke er tilgjengelige eller der det kreves ytterligere kompetanse.

Pro Code

Vår Pro Code-tjeneste er utviklet for å hjelpe partnere med omfattende utviklingsbehov med å skape ekstra verdi på toppen av Dynamics-plattformen. Ved å tilby spesialiserte tjenester der dine egne interne ressurser ikke har kapasitet, kan vi bistå med å utvide Dynamics 365 Salg- eller service gjennom Pro Code-utvikling av PCF-kontroller eller for andre behov, for eksempel integrasjon.