Business Central / F&SCM / Sales & Marketing / Power Platform

Companial Academy

Bli marknadens  bästutbildade proffs på Dynamics 365.

IT-utvecklingen går snabbt och Microsofts ekosystem utgör inget undantag. För att möta kraven från morgondagens kunder måste du fortsätta lära dig varje dag. Companial Academy är platsen för att utveckla all din kompetens inom försäljning, konsultation eller teknik, samt de mjukare färdigheterna du behöver för att lyckas.

Utbildningscentret för Dynamics-proffs erbjuder utbildningar:

1. för varje roll i organisationen


Oavsett om du arbetar med försäljning, marknadsföring, konsultverksamhet eller utveckling (eller om du täcker alla tre jobbfunktioner).

2. på alla nivåer


Companial Academy lär ut grunderna för nybörjare och utmanar experterna med de senaste (Microsoft) innovationerna.

3. om Dynamics 365 och mer

Utöver Dynamics 365 består läroplanen av relevanta utbildningar för Power Platform och andra viktiga Microsoft-lösningar som Azure. Ytterligare utbildningar för validerade ISV-lösningar blir regelbundet tillgängliga.

Då vår marknad ständigt förändras uppdateras Companial Academy nästan varje dag.

Upptäck de senaste utbildningarna på Companial Academy och påbörja vägen till lärande idag!

Obegränsat lärande

En av de främsta fördelarna med ett Companial-medlemskap är full åtkomst till Companial Academy och obegränsad tillgång till all e-learning. Om du överväger att bli medlem, kolla in alla skäl till varför ett Companial-medlemskap lönar sig.

“Resultatet av Companial Academy är att våra konsulter är väl rustade för sina framtida uppgifter. Med praktiska övningar, baserade på det arbetsområde de utför inom WSB Solutions, får våra medarbetare praktisk erfarenhet under utbildningen. Detta ger dem självförtroende att kunna ge utmärkta råd och stöd till våra kunder dagligen.”

Jan Penning CEO WSB Solutions