Business Central

Extension Maintenance

Extension-kompatibilitet med den senaste versionen av Microsoft Dynamics 365 Business Central till ett fast pris.

Business Central Online-lösningar måste hålla jämna steg med Microsofts lanseringscykel. Uppdateringar sker automatiskt, men det kan förekomma inkompatibilitet med nya versioner. För att åtgärda detta erbjuder vi en tjänst för underhåll av Extensions som garanterar att det är kompatibelt med alla kommande Business Central-versioner mot en fast månadsavgift.

Fördelar med Extension Maintenance för Dynamics 365 Business Central

Minska den finansiella risken


Säkerställ kundernas verksamhet med en konsekvent tjänst av hög kvalitet till förutsägbara kostnader.

Uppnå skalbarhet


Säkerställ ett effektivt kapacitetsutnyttjande som gör att du kan skala upp affärsverksamheten under perioder med hög efterfrågan av uppdateringar.

Öka intäkterna

Öka vinsten genom att fastställa en gynnsam marginal baserad på en fast månadskostnad.

Övervinna ”Breaking changes” i nya Business Central-versioner med automatiserade tester

Extension Maintenance (underhåll av skräddarsydda lösningar) inkluderar att testa lösningarna före varje Business Central-release. Detta hjälper till att identifiera funktionella problem i tidiga skeden och rätta till dem i tid. Baserat på omfattningen av tillägg ger vi rekommendationer om antalet automatiserade tester som ska byggas. Om partners inte har testerna kan vi utveckla dem.

Vi ville göra automatiserade tester för vår lösning, men jag visste att det skulle bli mycket tidskrävande att förbereda de automatiserade testerna, så vi bad att de skulle leverera det som en tjänst åt oss och vi blev väldigt nöjda med resultatet.

Georg Böhlen VD och grundare av gbedv GmbH & Co. KG, OPplus

Vi utvecklade automatiserade tester och beställde tjänsten Extension Maintenance så Companial-teamet utför dessa tester. Och jag ser stor flexibilitet i Companials tjänst eftersom ni har test-pipelines och en mycket proaktiv maintenance management. Jag tror inte att många partners är experter på DevOps eller GitHub. De gånger vi haft problem har jag blivit kontaktad och det har varit en bra erfarenhet. Vi är två personer, och även om vi kan mycket, vet vi inte allt, särskilt inte när det gäller Microsofts lösningar. Jag är glad när jag kan skicka ett meddelande till Companial och de kan eskalera det till Microsoft och tillsammans göra en säkerhetspatchning över natten. Det skulle vi aldrig kunna göra som ett företag med bara två personer. Så vi uppskattar verkligen det samarbete vi har med Companial eftersom det ger oss möjligheter som vi annars inte skulle ha haft.

Per Damsgaard Nielsen Dynamics Property ApS