All Cloud

Din molnresa

Digitalisering av affärsprocesser genom IT:  Detta är den viktigaste ambitionen för hela Companial-nätverket. Hur vi uppnår denna målsättning är en fråga som ständigt förändras.

Vi på Companial utger oss inte för att ha alla svar. Vi är dock övertygade om att vår kompetens och expertis kommer att tjäna dig väl och göra det möjligt för dig att prestera bättre när vi följer med dig på denna resa. De sätt som vi kan stödja dig på varierar beroende på dina specifika affärsbehov. Det kan handla om kontinuerligt stöd och engagemang genom vårt medlemskapsprogram, det kan handla om en heltäckande utbildning genom en kurs via Companial Academy, och det kan också handla om att tillhandahålla tekniska tjänster och konsulttjänster för att lösa utmaningar när det gäller komplexitet, skalbarhet eller kapacitet.

Vi bjuder in dig att utforska alla alternativ i vår sektion om medlemskap och tjänster på den här webbplatsen. Slutligen, eftersom vi alltid föredrar det personliga tillvägagångssättet, tveka aldrig att kontakta oss för att diskutera dina specifika affärsutmaningar!

Hur vi brukade arbeta


Tidigare kunde dina kunder erbjudas solida fristående ERP-, F&O- eller CRM-lösningar. Som återförsäljare kompletterar du erbjudandet med dina egna marknadsspecifika (eller ibland kundspecifika) anpassningar och arbetar vanligtvis från ett stort genomförandeprojekt till nästa. 

Denna sekventiella affärsmodell har länge bestämt vår försäljningsprocess, vår implementering och resursplanering och intäktsströmmar. Faktum är att många partners hade framgångsrikt optimerat sina organisatoriska processer efter det. Men nu har tiderna förändrats.

Vad kunderna efterfrågar idag


Dagens IT-landskap handlar om molnbaserade företagsapplikationer och dess flexibilitet. Kunderna förväntar sig snabba och smidiga implementeringar, plug-and-play-integrationer och lösningar som möjliggör dataanalys i realtid.

Under årens lopp har Microsoft omfamnat denna förändring och överfört den till sina produkter genom att göra Dynamics molnbaserat, uppdatera licensmodellen och införa nästan obegränsad funktionalitet genom Microsoft Dataverse och Power Platform.

Tidigare som QBS Group och 1ClickFactory, och nu som Companial, har vi alltid varit starka förespråkare för övergången till molnet och den potential som dessa investeringar innebär. Men samtidigt ser vi också vilka utmaningar de medför och arbetar hårt för att stödja våra partners på denna resa.

 

Här är de vanligaste utmaningarna som vi får frågor om:

Vilka utmaningar står du inför?