Business Central

Vedlikehold av utvidelser

Kompatibilitet av utvidelser med den siste Microsoft Dynamics 365 Business Central-versjonen for en fast pris.

Business Central Online-løsninger må holde tritt med Microsofts utgivelsessyklus. Selv om oppdateringer skjer automatisk, kan det finnes inkompatibilitet med nye utgivelser. For å løse disse inkompatibilitetene tilbyr vi en utvidelsesvedlikeholdstjeneste for å sikre kompatibilitet med alle kommende Business Central-versjoner for en fast månedlig avgift.

Fordeler ved ekstensjonsvedlikehold for Dynamics 365 Business Central

Redusere økonomisk risiko


Sikre kundenes forretningskontinuitet med en konsistent kvalitetstjeneste med forutsigbare kostnader.

Oppnå skalerbarhet


Sikre effektiv kapasitetsutnyttelse som lar deg skalere opp forretningsaktivitetene i perioder med høy etterspørsel etter oppdateringer.

Øke inntektene

Øk fortjenesten ved å sette en fordelaktig margin basert på den konsekvente faste månedlige kostnaden.

Unngå funksjonsbrudd i nye Business Central-utgivelser med automatiserte tester

Utvidelsesvedlikehold inkluderer testing av løsninger før hver Business Central-utgivelse. Dette bidrar til å identifisere funksjonelle problemer i de tidlige stadiene og fikse dem i tide. Basert på utvidelsesstørrelsen gir vi anbefalinger om antall automatiserte tester som må bygges. Hvis partnerne ikke har testene, kan vi utvikle dem.

“Vi ønsket å gjennomføre automatisert testing for løsningen vår, men jeg visste at det ville være veldig tidkrevende å forberede de automatiserte testene, så vi ba om å få det levert som en tjeneste for oss, og vi var svært fornøyde med resultatet.”

Georg Böhlen CEO og grunnlegger av gbedv GmbH & Co. KG, OPplus