Business Central

Vedlikehold av utvidelser

Kompatibilitet av utvidelser med den siste Microsoft Dynamics 365 Business Central-versjonen for en fast pris.

Business Central Online-løsninger må holde tritt med Microsofts utgivelsessyklus. Selv om oppdateringer skjer automatisk, kan det finnes inkompatibilitet med nye utgivelser. For å løse disse inkompatibilitetene tilbyr vi en utvidelsesvedlikeholdstjeneste for å sikre kompatibilitet med alle kommende Business Central-versjoner for en fast månedlig avgift.

Fordeler ved ekstensjonsvedlikehold for Dynamics 365 Business Central

Redusere økonomisk risiko


Sikre kundenes forretningskontinuitet med en konsistent kvalitetstjeneste med forutsigbare kostnader.

Oppnå skalerbarhet


Sikre effektiv kapasitetsutnyttelse som lar deg skalere opp forretningsaktivitetene i perioder med høy etterspørsel etter oppdateringer.

Øke inntektene

Øk fortjenesten ved å sette en fordelaktig margin basert på den konsekvente faste månedlige kostnaden.

Overvinn ”Breaking changes” i nye Business Central-versjoner med automatiserte tester

Extension Maintenance (vedlikehold av tilpassede løsninger) inkluderer testing av løsningene før hver Business Central-utgivelse. Dette bidrar til å identifisere funksjonsproblemer i tidlige stadier og rette dem i tide. Basert på omfanget av utvidelser gir vi anbefalinger om antall automatiserte tester som skal bygges. Hvis partnere ikke har testene, kan vi utvikle dem.

“Vi ønsket å gjennomføre automatisert testing for løsningen vår, men jeg visste at det ville være veldig tidkrevende å forberede de automatiserte testene, så vi ba om å få det levert som en tjeneste for oss, og vi var svært fornøyde med resultatet.”

Georg Böhlen CEO og grunnlegger av gbedv GmbH & Co. KG, OPplus

Vi har utviklet automatiserte tester og bestilt Extension Maintenance service, så Companial-teamet utfører disse testene. Og jeg ser mye fleksibilitet i tjenesten til Companial fordi dere har disse test pipelines og en svært proaktiv maintenance management. Jeg tror ikke mange partnere er eksperter på DevOps eller GitHub. I de periodene vi har hatt noen problemer, har jeg blitt kontaktet, og det har vært en god opplevelse. Vi er bare to personer, og selv om vi vet mye, vet vi ikke alt, spesielt når det gjelder Microsoft. Jeg er glad når jeg kan sende en melding til Companial, og de kan eskalere den til Microsoft og sammen lage en midnattspatch. Vi kunne aldri ha gjort det som et selskap med bare to personer. Derfor setter vi stor pris på samarbeidet vi har med Companial, fordi det gir oss muligheter vi ellers ikke ville ha hatt.

Per Damsgaard Nielsen Dynamics Property ApS