Sales and Marketing

Migrationstjänster

Migrera Microsoft Dynamics CRM (on-premises) och Microsoft Dynamics 365-kunder till molnet på ett effektivt och säkert sätt.

Att hjälpa on-premises-kunder att gå till molnbaserade versioner av Dynamics 365-applikationer för försäljning och/eller marketing innebär alltid stora utmaningar. Vår migrationstjänst är perfekt anpassad för att stödja dig från början och minska riskerna för dig och din kund.  Våra automatiserade verktyg och vårt expertteam är perfekt lämpade för att hjälpa dig från ett inledande bedömningsstadium, där du kartlägger kraven, fram till en framgångsrik leverans av ett migrationsprojekt.

Från on-premises till molnet

För kunder som fortfarande kör on-premises-versioner av Microsoft Dynamics CRM och Microsoft Dynamics 365-applikationer för Sales and Marketing är övergången till molnet ofta komplicerad. För att komma igång kan vi vägleda dig genom en teknisk utvärdering av en kundmiljö med hjälp av vår verktygslåda för migrationsbedömning. Genom den här bedömningen kan vi sedan belysa eventuella inkompatibiliteter med Dynamics 365 online och exakt definiera vilka insatser och färdigheter som krävs för att lösa sådana blockeringar vilket hjälper dig och din kund i varje steg på resan.

Från molnplattform till Dynamics 365 för Sales and Marketing

Att föra över dina kunder från en alternativ molnplattform till Microsoft Dynamics 365 för Sales and Marketing är uppenbarligen ett smart val. För att säkerställa en smidig övergång är det viktigt att ha ett effektivt tillvägagångssätt för migrering. Vårt team kan hjälpa dig att definiera den bästa migrationsplanen från andra applikationer till Dynamics 365. Tillsammans kan vi arbeta för en molnmigrering som levereras i tid och enligt budget.

Upptäck den bästa migrationsplanen som finns tillgänglig idag.

Kontakta oss för mer information >